Namaste Nepal startar och stödjer lokala utvecklingsprojekt i Nepal


Utsikt över Pewa Lake och Himalayabergen.

 

 

Ladda hem:

- Odari blir utbildningscenter ............Läs mer

- Ett människoöde i Nepal, Indira.......Läs mer

- Lokala insatser har spridit sig..........Läs mer

 

- Ungdomsutbytet 2004.......................Läs mer

- Samarbetet för att hjälpa..................Läs mer

 
 
 
Om ni inte kan öppna filerna ovan - ladda hem Acrobat Reader gratis från nätet. Klicka här
 
 

Vill du bli medlem eller fadder i Namasté Nepal?
Kontakta Anette Axelsson, e-mail: anettax@hotmail.com

 
 
 


 

 

Information in English
 

MEDLEMSSPALTEN


Namaste!

Beklagar att hemsidan inte uppdaterats på länge.... hälsan har gjort mig lite passiv...i alla fall skyller jag på det!
Inom kort kommer vi att sända ut information om det aktuella läget i vårt Nepalprojekt. Några uppgifter saknas men de kommer inom kort från Nepal.
I Nepal är det mesta sig likt, den politiska situationen är som ”vanligt” instabil. Den nyvunna friheten är inte alltid så lätt att hantera. Till skillnad mot tidigare försöker man dock fortfarande att lösa landets problem utan vapen..... en lärdom man sannolikt fick under inbördeskriget för något år sedan. Den avsatte kungen finns fortfarande i periferin men nu som ”demokratisk (?)” motståndare.
I handelskriget världen över har Nepal en bottenposition...mycket allvarligt! Nepal, vars handelspartner är Indien, är det land som är näst hårdast drabbat, bara Burkina Faso har en sämre situation. Relationerna mellan Indien och Nepal är präglade av höga tullar och kvoter. Nepal sätter sitt hopp till en ökad handel med Kina och ett handelsavtal med länderna i Sydasien (SAFTA) som på sikt ska minska tullarna i regionen.


Läs mer>>

Claes
2012-08-14


 

Antal besök sedan
2002-12-02

 

Namasté Nepal
Plusgiro nr

151 84 88 - 0

Medlemsavgifter
150:- enskild
200:- par/familj