Arbete före skoldagen. Insamling av löv och grenar