Namaste Nepal startar och stödjer lokala utvecklingsprojekt i Nepal

 

 

 

 

 

 

Fadderverksamhet

ANETTES INSATSER ÖKAR I TAKT MED FRAMGÅNGARNA


Fadderverksamheten i Namaste Nepal ökar ”sakta men säkert” i den takt vi anser lämpligast. Följaktligen är det fortfarande hanterbart. Anette, som har ansvaret, har naturligtvis betydligt mer att göra nu än tidigare men glädjen att jobba med det förstärks ju allteftersom vi kan hjälpa fler och fler.

För närvarande har vi ca 150 barn under vårt beskydd men det är viktigt att komma ihåg även den hjälp som detta ger till ytterligare barn. Många av de barn som har det lite bättre och som har råd att gå i skolan gynnas naturligtvis av att skolans resurser förstärks.

Numera utbildar man upp till och med 10:e årskursen, dvs. hela grundskolan. I klasserna nursery, kindergarten och hela vägen upp studerar nu ca 700 barn i Odariskolan och dess filial.
Internet-abonnemang finns numera i skolan.

Tillsvidare har föreningen inga avsikter att ytterligare utöka fadderverksamheten vid Skylarkskolan. Vårt största ansvar är att fullgöra de förpliktelser vi har på bästa sätt. Naturligtvis kan ett utökat antal faddrar förändra situationen men det får framtiden utvisa.

Alltfler barn avsluter sin grundskola och det kommer nu förfrågningar om fortsatt utbildning. Vi har dock beslutat att vårt mål i första hand skall vara att ge en 10-årig utbildning. Kostnaden blir märkbart högre vid vidareutbildningen. Faddrar som vill hjälpa sina barn ytterligare har naturligtvis möjlighet till detta men får räkna med en helt annan kostnad.


 
_____________________________________________________________________________________________

[Tillbaka till Startsidan]

Copyright © 2002-2005 Föreningen Namasté Nepal Huskvarna. Mångfaldigande av innehållet på denna websida, helt eller delvis, är enl. lagen om upphovsrätten, förbjudet utan medgivande av Föreningen Namasté Nepal.
[Webmaster]