Namaste Nepal startar och stödjer lokala utvecklingsprojekt i Nepal

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss:

E-mail:info(at)namastenepal.nu


Kontakt om resor:
namastenepal94@msn.com

Adress:
Förningen Namaste Nepal
c/o Löfstedt
Kortebovägen 7, 553 11 Jönköping
Tel. MOBIL 073 - 990 56 45

Bli medlem: 150:- för enskild och 200:- för familj
Postgiro: 151 84 88-0
Organisationsnummer: 826002-0618

         
 

Ordförande:
Sven-Åke Almåsen - Jönköping.

Swesse har jobbat i föreningens styrelse under många år. Ansvarar för aktiviteter som anordnas i samband med marknader osv. Fadder sedan många år. Medlem i Huskvarna Lions Club. Svesse har varit i Nepal en gång.

Skicka e-mail

Kassör:
Anette Axelsson - Huskvarna

Vet allt om våra fadderbarn och ansvarar för att pengarna placeras i Nepal. Anette har mångårig erfarenhet av klubbens arbete. Anette har också det yttersta ansvaret för vår fadderverksamhet. Fadder. Har varit i Nepal 11 ggr. Medlem i Huskvarna Lions Club


Skicka e-mail
         
  Ledamot:
Claes Löfstedt - Huskvarna

En av grundarna till föreningen. Reseledare till Nepal och lika entusiastisk idag som för 18 år sedan när föreningen startades. Flitig Nepal-resenär - 26 resor sedan föreningen startades för drygt 18 år sedan. Reseledare för Focus Resor. Fadder.

Ledamot:
Bertil Karlsson

”Tusenkonstnären” i gänget. Bertil är engagerad i såväl Namaste Nepal som i Huskvarna Lions Club. Bertil har besökt Nepal 2 gånger...men kommer säkert att återvända till landet ytterligare någon gång. Bertil har genom åren stött ungdomar i Nepal

         
  Ledamot:
Anna Tålhagen - Habo

Valdes in i styrelsen 2004. Anna var gruppledare for ungdomarna 2003 och organiserade också senare ungdomautbyten. Fadder
Sekreterare:
Kristian Frejdh
- Jönköping

Sekreterare i styrelsen sedan många år. Har varit i Nepal 4 ggr. Kristian har vid ett par tillfällen lett tuffa vandringar i Nepal.

         
 

Ledamot:
Jessica Svensson

Jessica har varit i Nepal flera gånger och har nu god kännedom om förhållandena i landet och skolverksamheten i Odari efter att bl.a. ha jobbat som volontär. Numera ägnar hon mycket tid för sitt första barn

Webmaster:
Roland Seitl - Mullsjö

Webbmaster och tidigare sekreterare. Producent av framtida nepalentusiaster – 5 barn!!

Skicka e-mail

         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

[Tillbaka till Startsidan]

Copyright © 2002-2005 Föreningen Namasté Nepal Huskvarna. Mångfaldigande av innehållet på denna websida, helt eller delvis, är enl. lagen om upphovsrätten, förbjudet utan medgivande av Föreningen Namasté Nepal.
[Webmaster]