Namaste Nepal startar och stödjer lokala utvecklingsprojekt i Nepal

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning

Utbildning är grunden för hela Namasté Nepals arbete. Redan från början stödde vi ungdomar och deras utbildning. Efter några år resulterade detta i stora framgångar, inte bara för de utbildade utan lika mycket för det arbete de lade ner efter utbildningen. Ett exempel är Govinda Pd Sapkota, det första fadderbarnet, som vid dryga 20 års ålder startade en skola, Skylark English Boarding School. Skolan startades i en region där ca 80% av befolkningen inte kunde läsa och skriva. Under åren har ett stort antal elever utexaminerats från skolan, de flesta med utmärkta resultat.

Govindas bröder, Lila Nath och Chandra Nath är andra som på olika sätt använt sina kunskaper för att hjälpa andra. Lila som skolboksförfattare och lärare i en av Nepals mest uppmärksammade skolor. Chandra har liksom som broder Lila klarat sin nepalesiska Masterexamen. Chandra fortsätter nu sin bana genom att arbeta och studera i Texas, USA. Det är också värt att nämna Tirtha, numera rektor för en skola i Kathmandu. Skolan arbetar med återanpassning av gatubarn. Tirtha har också studerat ett år på Göteborgs Universitet och fortsätter med komplettering under vintern/våren 2009/2010. Ytterligare ungdomar har skapat sig möjligheter efter god utbildning genom Namastés fadderprogram.

Detta är dock bara början….och ett resultat av grundtanken – att först hjälpa de som snabbast kunde ”förlänga våra armar”. Framtiden kommer att se annorlunda ut, förhoppningsvis än mera positiv. I slutet av 2009, efter drygt 15 års verksamhet, är föreningens fadderprogram mera omfattande än någonsin. I Odari har vi f.n. ca 100 barn som utbildas från nursery class, via kindergarten och upp till och med 10:e årskursen. Utöver dessa, drygt 100 barn, har ytterligare ca 600 barn getts möjlighet till utbildning, direkt eller indirekt via det sponsorprogram som startats av föreningen Namasté Nepal.

 

Många av flickorna i ”våra” skolor fortsätter med hjälp av svenska insatser!

Ett 20-tal av flickorna i Odari- och Bhandarskolorna erbjuds yrkesutbildning med hjälp av ytterligare svenska insatser. Tillsammans med Lions yrkesskola Lions Women Skill Training Center i Odari erbjuds en del av flickorna i såväl Odari som Bhandar, fortsatt utbildning. Totalt utbildas ett 70-tal flickor under 2 år. Yrkesskolan finansierades till en början av Lionsdistriktet SV men kommer successivt att självfinansieras.
Odariskolans framgång märks tydligt när man jämför flickornas kompetens. Flickorna från de avlägsna byarna behöver prepareras ytterligare innan de klarar de krav som ställs.
– Vem är intresserad av att bli av med sin dotter om hon på sikt kan höja familjens inkomster och status… detta är en del av tankarna kring betydelsen av yrkesutbildningen.

 

2007-01-07

Odari blir utbildningscenter - Läs om detta i pdf dokumentet. Klicka här>>

 

 

2006-07-11

Många av flickorna i ”våra” skolor fortsätter med hjälp av svenska insatser!

Ett 20-tal av flickorna i Odari- och Bhandarskolorna erbjuds yrkesutbildning med hjälp av ytterligare svenska insatser.
Lions yrkesskola i Odari erbjuder en del av flickorna i såväl Odari som Bhandar, fortsatt utbildning. Yrkesskolan finansieras av Lionsdistriktet SV men kommer att påverka Namaste Nepals verksamhet i framtiden.

Temba Lama och Govinda Sapkota har redan sett över situationen i sina byar. De har också talat med ett antal flickor och i vissa fall föräldrarna. Just det sistnämnda är mycket viktigt, inte minst för att förklara situationen för fädrar och bröder i familjen.
I den lilla byn Jyamrung är just dessa samtal förestående I färdigt skick kan yrkesskolan ta emot 100-talet flickor, ca hälften av dessa från andra delar av landet än Kapilvastudistriktet, där skolan är belägen.
Odariskolans framgång märks tydligt när man jämför flickornas kompetens. Flickorna från de avlägsna byarna behöver prepareras ytterligare innan de klarar de krav som ställs. Redan under sommaren 2006 kommer preparand-utbildningar att startas ute i byarna. En del av flickorna har inte åldern inne för att kunna flytta hemifrån, men med den förberedande utbildningen räknar vi med att de ända kan ”räddas” från det förkastliga prostitutionsträsket.
– Vem är intresserad av att bli av med sin dotter om hon på sikt kan höja familjens inkomster och status?
Inte mindre än 160 faddar har anmält intresse att hjälpa till. Fadderprogrammet kommer att ledas av Anette Axelsson, som administrerar det hela på samma sätt som hon gör med Namaste Nepals fadderprogram.
Anette, nu ansvarig för såväl Lions som Namaste Nepals fadderprogram, kommer att få det jobbigt. Hennes erfarenhet och förmåga att samarbeta med andra kommer säkert att göra hela projektet framgångsrikt.

2005-12-05

Vårt 11:e verksamhetsår går sakta mot sitt slut. Fadderverksamheten har varit, och är föreningens hjärtefråga och egentligen det enda vi arbetar för. Fadderåtagandena är ju till nästan 100% kopplade till utbildning – självklart det allra viktigaste i ett U-land som Nepal.

Antalet barn som utbildas genom fadderbidrag ökar sakta men säkert. Vår tanke från allra första början har ju varit att skynda långsamt. Under åren har vi fått många frågor kring behovet i Nepal, ibland också "kritik" för att vi inte utvecklar fadderverksamheten snabbare, dvs. hjälper fler barn. Kanske är vi "fega" men vi har beslutat att sätta säkerheten i främsta rummet och prioritera kvaliteten. Administrationen är fortfarande mycket låg och vår kontroll är mycket tillfredsställande. Antalet barn ökar med sådär 10-15 per år och kan hålla på i den takten länge till eftersom behovet är outtömligt. Just nu stöder vi ca 150 barn, de flesta i Odari. Några har slutat skolan, andra läser vidare på högre nivå. Två av våra barn läser på Masternivå och kommer aldrig att glömma de insatser som gjort från vännerna i Sverige.

För en tid sedan gifte sig en av våra tidigaste fadderbarn, en flicka från Bhandarskolan. Mingputi, som hon heter, är nu grundskoleutbildad och har ingått äktenskap med en ännu högre utbildad ung pojke. Utan sin utbildning hade hon sannolikt fått tillbringa sitt liv i en outbildad fattig mans stuga.

Allt eftersom kommer nog fler att följa i hennes spår men oftast blir resultatet av utbildningen att flickorna gifter sig senare och ofta med män i deras egen generation.

Som det ser ut idag så finns det knappast någon anledning att ändra på vårt fadderkoncept. Allt fungerar mycket bra och de allra flesta av våra barn vill fullfölja sin grundskoleutbildning – 10 år.


 


 
.
Skolan i bergsbyn Bhandar
I Bhandar stöds ett 20-tal barn. Här stöds inte bara utbildningen – i flera fall är de ungas familjer så fattiga att vi hjälper till att bidra också den vägen. Barnens hemarbete går inte alltid att förena med skolgången och inkomsterna minskar på så vis i familjerna.
En intressant effekt av utbildningshjälpen är synen på skolgång. I början förstod ett flertal av föräldrarna inte varför barnen skulle gå i skolan. Själv hade de ju klarat sig utan skolgång. Här har en total förändring skett. Vissa föräldrar har till och med börjat ”studera”. . . .med sina barn som lärare.

 

 

Odariskolans Utveckling
Steg 1 - Govinda på grunden till den nya skolan!
 
Steg 2 - En våning är byggd
 
Steg 3 - Officiell invigning av den nya skolan
 
Steg 4 - Skolutbyggnad UTAN ytterligare bidrag från Sverige
 
Den nya skolan har uppförts genom finansiering av LIONS CLUB i Huskvarna. Insatsen, 50 000SEK har bidragit till att skolans ekonomi totalförändrats. Numera kan man förbättra och i viss mån bygga till utan hjälpfinansiering. Hyreskostnaden som tidigare belastade skolan finns inte längre. Beloppet kan nu användas till driften osv.

 

  _____________________________________________________________________________________________

[Tillbaka till Startsidan]

Copyright © 2002-2005 Föreningen Namasté Nepal Huskvarna. Mångfaldigande av innehållet på denna websida, helt eller delvis, är enl. lagen om upphovsrätten, förbjudet utan medgivande av Föreningen Namasté Nepal.
[Webmaster]